Oblasti využití - FLEXGATE

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Oblasti využití

Spolupracujte s partnery

# společně dodávejte produkty, služby
# spolupracujte na projektech
# sdílejte dokumenty, úkoly a kalendáře
# vzájemně se informujte

Podporujte své zákazníky

# Umožněte vašim zákazníků systematicky zadávat své požadavky.
# Informujte svá zákazníky o průběhu a stavu realizace jejich požadavku.
# Poskytněte svým zákazníkům nástroj pro komunikaci a sdílení informací.
# Vytvořte pro své zákazníky Help-Desk portál.

Kontrolujte obchodní aktivity

# Rozšiřujte své obchodní informace a poskytujte je svým zaměstnancům.
# Buďtě nepřetržitě informováni o stavu jednotlivých obchodních zakázek.
# Řidťe své zaměstnance a komunikujte se svými kolegy v reálném čase.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky