Funkce - FLEXGATE

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Funkce

Verze 100

Verze 100 prosinec 2014
Funkční okruhy

Služba FlexGate ve verzi 100 umožňuje zpracování informací ve dvou základních oblastech.

SPRÁVA KONTAKTŮ
V této pracovní ploše jsou evidovány informace o organizacích, kontaktních osobách a jejich adresách a či spojeních nebo doplňující či souvisejících informace, které je potřebné evidovat pro potřeby dalšího využití v rámci marketingových, obchodních, výrobních, servisních nebo interních aktivit. Ve správě kontaktů jsou vedle externích subjektů evidovány i zaměstnanci resp. členové pracovních týmů včetně jejich kontaktů, adres a dalších potřebných informací.

SPRÁVA UDÁLOSTÍ Tato plocha poskytuje funkcionalitu podporující evidenci a zpracování aktivit, které realizujeme my nebo naši kolegové v rámci pracovního týmu. Jsou zde uloženy jednotlivé body všech realizovaných nebo plánovaných aktivit, samostatně nebo ve vztahu k úkolům. Bodem aktivity je možné úkol vytvořit nebo splnit. Takto vzniká a je pracovnímu týmu k dispozici souhrnná informace o všech realizovaných činnostech a stavu řešení pracovních úkolů.


Ovládání

Pořízená nebo importovaná data jsou zobrazena ve formě tabulky a kategorizovány prostřednictvím dvou základních navigátorů.

Přehledy
jsou v rámci služby FlexGate přednastavené individuálně pro jednotlivé funkční okruhy, v souvislosti s jejich zaměřením.

Pohledy Prostřednictvím akce Nastavení, lze vytvářet či modifikovat uživatelský pohled. Jinak řešeno definovat sloupce a jejich pořadí. Toto ukládat do pojmenovaných pohledů a tyto zpřístupňovat ostatním uživatelům nebo rolím.

AKCE Data lze zpracovávat prostřednictvím akcí, které jsou umístěny v horizontální ovládací liště.  Prostřednictvím první uvedené Akce, lze jednak zobrazit nebo spustit všechny dostupné akce zvoleného přehledu nebo umístit do horizontální ovládací lišty pro následné použití.

KONFIGURACE je místo ve službě FlexGate, kde je možné upravovat vlastnosti služby v souladu potřebami pracovní skupiny nebo společnosti. Plná práva v této části služby mají správci.

HOST Vedle uživatelů s plnými právy, je možné ve službě definovat uživatele, kteří podle potřeby mohou být do služby přizváni pro řešení jednotlivých nebo dočasných činností. Tito uživatelé mají dostupná a mohou zpracovávat pouze data, které jim uživatel služby zpřístupnil.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky